Oferta

systemy przeciwpożarowe

W wielu obiektach potencjalne straty spowodowane przez pożar mogą być tak duże, że montaż instalacji przeciwpożarowej jest koniecznością. Wymogiem instalacji takiego systemu objętych jest wiele obiektów użyteczności publicznej. Firma nasza zajmuje się projektowaniem, montażem, uruchomieniem oraz konserwacją systemów przeciwpożarowych.

Głównym zadaniem systemów przeciwpożarowych (SAP) jest czynna ochrona budynku oraz jego użytkowników przed skutkami pożaru. Każdy system przeciwpożarowy składa się z sieci czujników dymu i temperatury, których prawidłowe działanie kontroluje centrala sterująca. Jednym z elementów systemu są także ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe (ROP) dzięki którym każdy z użytkowników obiektu może ręcznie wyzwolić alarm pożarowy w chwili dostrzeżenia niebezpieczeństwa. Centrala pożarowa może uruchomić pracę systemów gaszących, oddymiania itp. Istotną cechą systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru jest sterowanie Dźwiękowym Sygnałem Ostrzegawczym (DSO), który ułatwia ewakuację z większych obiektów.

Najczęściej używanymi w systemach przeciwpożarowych czujnikami są czujki wykrywające dym. Powodem tego są statystyki ? najwięcej ofiar pożarów ponosi śmierć nie z powodu płomieni czy temperatury lecz z powodu dymu. Dym w przypadku pożaru pojawia się pierwszy a szybkie wykrycie go minimalizuje straty zarówno materiałowe jak i ludzkie. W chwili zagrożenia skuteczność systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru może decydować o życiu lub śmierci.

Firma nasza zajmuje się projektowaniem, dostarczeniem urządzeń, wykonaniem okablowania oraz instalacją i uruchomieniem systemów przeciwpożarowych zarówno prostych dla małych obiektów jak i rozbudowanych dla dużych przedsiębiorstw.