Oferta

systemy DSO

Do niedawna główną formą ostrzegania przed zagrożeniami były sygnały dźwiękowe (syreny). Sposób ten jednak posiadał szereg wad z których największe to brak możliwości sprecyzowania zagrożenia i określenia postępowania w trakcie wypadku. Niewłaściwie przeprowadzona ewakuacja obiektu pomimo wczesnego wykrycia zagrożenia (np. pożaru) niejednokrotnie nie zapobiegła śmierci człowieka.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) powyższych wad są pozbawione. Wszystkie informacje związane z powstałym zagrożeniem przekazywane są za pośrednictwem głośników w postaci komunikatów słownych. Współcześnie stanowią już standard w przekazywaniu informacji o zaistniałych zagrożeniach. Dzięki zastosowaniu DSO uzyskaliśmy niezwykle szerokie możliwości prowadzenia dobrze zorganizowanej, przemyślanej i przede wszystkim skutecznej akcji ewakuacyjnej z obiektów dotkniętych pożarem atakiem terrorystycznym lub każdym innym zagrożeniem.

Równocześnie w trakcie normalnego funkcjonowania instytucji w której system DSO został zainstalowany, urządzenia ostrzegawcze mogą być wykorzystywane do każdego rodzaju powiadomień ? od informacji o promocjach i transmitowania reklam po nadawanie muzyki. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku przy znakomitej jakości głośników używanych do systemów DSO, uzyskujemy niezwykle korzystny efekt.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 21 kwietnia 2006 roku, rozdział 6, § 25.1, ?(?) stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w:

  • budynkach handlowych lub wystawowych,
  • jednokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > 10 000 m?,
  • wielokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > 8 000 m?,
  • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > 1500,
  • kinach i teatrach o liczbie miejsc > 600,
  • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek > 200 w budynku,
  • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
  • budynkach zamieszkania zbiorowego,
  • stacjach metra (kolei podziemnych),
  • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze i nagłośnienia nie tylko umożliwiają stworzenie bezpiecznego miejsca pracy ale zapewniają skuteczną komunikację zarówno z klientami jak i z personelem oraz mogą uprzyjemnić przebywanie w danym obiekcie np. poprzez nadawanie muzyki.

Podstawową cechą systemu DSO powinna być dobra jakość dźwięku, dlatego niezwykle ważnym elementem jest dobór odpowiednich urządzeń do jego konfiguracji. Nasza firma zajmuje się opracowaniem koncepcji DSO, doborem urządzeń i projektowaniem systemu, wykonaniem instalacji, montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem systemu, przeszkoleniem personelu oraz obsługą serwisową.