Oferta

systemy detekcji gazów (CO)

Jednym z najbardziej zdradliwych i niebezpiecznych gazów jest tlenek węgla (CO) którego nie da się zobaczyć ani wyczuć. Wiele przypadków śmiertelnych spowodowanych jest zatruciem tym gazem. Aby zapobiec takim sytuacjom powinno sie stosować system detekcji CO z odpowiednio dobranymi czujnikami. Wykorzystywane w naszych instalacjach detektory pochodzą od renomowanych i uznanych na rynku producentów tj.: Sensor TECH, Introl czy GAZEX,. W zależności od skali projektu dobieramy najwłaściwsze rozwiązanie. W przypadku detekcji w wielopoziomowych garażach podziemnych proponujemy wykorzystanie detektorów cyfrowych umożliwiających pełny nadzór oraz diagnostykę, natomiast w niedużych aplikacjach wystarczające jest zastosowanie ekonomicznych czujników z komunikacją analogową do systemu wentylacji. Istotną sprawą w systemach detekcji tlenku węgla jest poinformowanie użytkowników o zagrożeniu. Można to zrealizować na kilka sposobów w zależności od skali obiektu. W małym lub niedużym obiekcie zastosowane zostaną tablice ostrzegawcze z odpowiednimi komunikatami o zagrożeniu wraz z sygnałem dźwiękowym. W dużym oprócz tablic można przedstawić alarm o zagrożeniu w formie graficznej:, jako tablica synoptyczna lub poprzez rzut z planem obiektu na monitorze komputerowym.

Prawidłowa eksploatacja systemu detekcji wymaga okresowej kontroli poprawności działania. Użytkownika takiego systemu wyposażamy w szczegółowy opis procedur okresowego sprawdzania systemu oraz postępowania w przypadku sygnalizacji awarii. Do każdego obiektu proponujemy rozwiązanie najbardziej optymalne pod względem funkcjonalnym oraz ekonomicznym.