Oferta

audyty bezpieczeństwa

Audyt systemów bezpieczeństwa jest to proces zbierania informacji oraz oceniania systemów zainstalowanych dla ochrony danego obiektu oraz szacowanie wszelkich zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem. Zazwyczaj audyt przeprowadza się dla upewnienia się co do jakości i/lub poprawności zainstalowanych systemów bezpieczeństwa oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Celem audytu jest uzyskanie opinii osoby/firmy zewnętrznej w kwestii zagrożeń i odpowiednich zabezpieczeń.

Jednym z podstawowych elementów sporządzania audytu systemów bezpieczeństwa jest sprawdzenie i ocena wpływu czynnika ludzkiego na ocenę systemu. W ramach tego zazwyczaj sprawdzane są następujące elementy:

  • inwentaryzacje zainstalowanych systemów zabezpieczeń,
  • ocena zastosowanych rozwiązań projektowych i technicznych,
  • analiza zagrożeń związanych z branżą przedsiębiorstwa, uwarunkowaniami terenowymi, wszelkimi niebezpieczeństwami od wandalizmu na terroryzmie kończąc.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy w branży technicznej ochrony mienia firma nasza świadczy usługi związane z oceną istniejących systemów zabezpieczeń oraz zagrożeń każdego obiektu.